תשובה אחת
בטח.
אבל כדאי שבמקום שאתה רוצה לשתול קודם להפוך את האדמה לפני, לדשן קצת ושם תשתול
וכמובן להשקות כל יום והרבה תשומת-לב.