6 תשובות
קלאסי שלעצבן אותך
ואני שולח עוקב לאנשים שאני לא מכיר בכלל זה לא אומר כלום
מאיפה לנו לדעת? אנחנו לא האקס שלך ואנחנו לא באמת יכולים לענות לך על זה
הוא רק רוצה לעצבן אותך תהיה חזקה
רוצה לעבור על חברה שלך כדי לעצבן אותך
שואל השאלה:
למה לו לעצבן אותי?