תשובה אחת
אין להוסיף תוכן שאינו רלוונטי לשאלה (...)"
"אין לנצל את כלי העריכה לרעה (...)"
"יש לענות תשובות בכתב בלבד (...)"
"אין לפצל שאלות (...)"
"אין לענות תשובה במספר תגובות נפרדות (...)"
"השימוש בסטיפס הוא מגיל 13 ומעלה (...)"
"סטיפס נועד למטרות ייעוץ ועזרה, לא לשם הכרויות (...)"
"אין להציע הצעות בעלות אופי מיני (...)"
"אין לשאול שאלה הכוללת בתוכה ספוילר (...)"
"אין לבקש פרטים אישיים ממשתמשים (...)"
"אין להתחזות למשתמשים אחרים, למפורסמים או לצוות האתר (נאמנים המערכת וכו')"
"אין לענות תשובות ציניות ומיותרות (...)"
"אין לענות תשובות חסרות תוכן, לא קשורות או לא עונות על השאלה."
"אין לדון על משתמשי האתר (...)"


כמובן שאלו חוקים שכבר נאכפו לפני שנוספו שקובץ החוקים עודכן, מומלץ לעבור אליו ולקרוא אותו בקפידה.