תשובה אחת
תקבעי לעצמך תור לרופא ותודיעי להם לא תהיה להם ברירה בסופו של דבר והם יבואו