8 תשובות
סדרות טלוויזיה?
רושמים מילים חדשות
שואל השאלה:
אני מתכוונת לזה שנותנים לך אוצר מילים ואתה צריך ללמוד
לכתוב כל מילה ואת הפירוש שלה 5 פעמים במחברת. זה עזר לי בכיתה ו, אני מניחה שזה יעזור גם לך
לומר את המילים מלא פעמים ולשנן אותם ככה אני עושה
הכתבות קטנות לעצמך או שמישהו יבחן אותך
תנסי את קוויזלט זאת אפליקציה ממש טובה לתרגול מילים
):)
משתמשים בהן.
לדוגמא, לכל מילה אתה יכול לרשום 5 משפטים, כשבכל משפט משתמשים במילה הזאת.