7 תשובות
מכוערים
מכוערים ברור
מכוערים, היות ואידאל היופי עלה.
מישהו שהיה נחשב יפה בעבר עלול להיחשב היום כנאה-חמוד
יפים, כל אחד יפה בדרך שלו, יכול להיות שמי שלא נחשב יפה בעיניי, נחשב יפה בעיני מישהו אחר, אז אני לא יכולה להגיד שרוב האנשים מכוערים
מכוערים לצערינו
מכוערים אבל זה עיינין של טעם
מישהו מכוער בעיני אחד הוא יפה בעיני השני, זה ממש תלוי בטעם של הבן אדם