6 תשובות
לשעבר
כןן
כן איזה מושלם הוא!
אימלהה ברורר מגיל 9 עד עכשיוו