7 תשובות
זכויותת
אתה חד היום
זין
אנונימית
זכויות
סודות
בושות
מוחות
רצונות
שתיקות
)??(
מספיק כלים לשטוף, תלכלכו עוד
אנונימי