4 תשובות
של המקצוע עצמו
של המקצוע
של המקצוע
תתחילי להצדיק
שואל השאלה:
מה
אנונימית