3 תשובות
דימוי זה כשאומרים לפניו כ, כמו
מטאפורה לא אומרים לפני כלום
דימוי- מחוייב להיות בצירוף עם האות "כ" או המילה "כמו", לדוגמה: אני גסה *כמו* מלח/אני גסה *כ*מלח.
מטאפורה- אנלוגיה אשר מטרתה להדמות את תכונות x ולהכניס אותן למוצג y. לדוגמה: "טרק את דלתו בפניי" - אין המשמעות שאכן טרק את דלתו, אלא חסם את את עצמו בפניי.
שואל השאלה:
אוקי וזה אותו הדבר לאנגלית?
אנונימית
התחברות ל