תשובה אחת
כן אין שום בעיה בזה שאת צריכה ספייס ואת הלבד שלך אני גם כן ככה לצורך העניין.
התחברות ל