6 תשובות
800

מדינה זבל
לדעתי בן 600 ל800
כן
בגלל שמדאזה אירגון פרטי שלא ממומן על ידי המדינה
להזמין לא
מי שמזמינים לו צריך לשלם
התחברות ל