תשובה אחת
תלחץ על הכפתור כיבוי ארוך במידה ולא נכבה להוציא מהחשמל אם זה נייד להוציא את הסוללה בהצלחה!
התחברות ל