תשובה אחת
אם אני אוהבת אותו - חוזרת
אם לא, אני מתנצלת ולא חוזרת