2 תשובות
גודל וסוללה, אולי עוד משהו, לא משמעותי..
התחברות ל