תשובה אחת
מתגעגע ומנסה להחזיר אותך בפגישות או שהוא סתם רוצה להפגש שזה לא יהיה מעבר לידידות..