תשובה אחת
לא, לחווה היו עלים גם על הציצי
אנונימית
התחברות ל