4 תשובות
לכתוב רק עם עצמך ולשאול אנשים באנונימיות מה הם חושבים על הסיפורים.
שואל השאלה:
אבל איך אני אכתוב אם אני במחסום כתיבה?
אל תדאג. הכל יהיה. בסדר
שואל השאלה:
אני בת
אני כל הזמן פוחדת לכתוב כדי שלא יצא גרוע ולא טוב... אני לא יודעת למה.
התחלתי לקרוא באינטרנט איך ללמוד לכתוב
אז אני תמיד פוחדת שאני עוברת על אחד מהחוקים
התחברות ל