תשובה אחת
פירוק זה לפרק חומר 1 למרכיביו
והפרדת חומרים זה להפריד בין מספר חומרים שמחוברים
התחברות ל