2 תשובות
לא שאני מכיר, אבל זה יכול לעבוד כי זה סופג לחות.
טלק עוזר לפיטרייה ברגליים לא לפצעונים