6 תשובות
גם אין
יש לי אותי לעצמי
יש.
מאמי אין לי אקסים
יש
אין אקסים יש אקסיות