8 תשובות
סבילה - בדיפוזיה, עם כיוון מפל הריכוזים ללא צורך בהשקעת אנרגיה

פעילה - נגד כיוון מפל הריכוזים, יש צורך באנרגיה
קרום התא חוצה בין הציטופלזמה לנוזל החוץ תאי, לכן התנועה של המומסים דרך תעלות, או של חלקם דרך הקרום עצמו, יהיה מהאזור שבו כמות המומסים גבוהה למקום שבו היא נמוכה ואנחנו קוראים לכיוון הזה (מהריכוז הגבוה לנמוך) כיוון מפל הריכוזים. התהליך הזה נקרא פעפוע או דיפוזיה.
בגלל שזה הכיוון ה'טבעי' של המומסים התא לא צריך להפעיל אנרגיה ולכן ההעברה היא סבילה - היא לא דורשת שימוש באנרגיה.
אם התא מעביר מומסים לתוכו (דרך משאבות) הוא יצטרך להעביר אותם נגד מפל הריכוזים, משום שזה לא יקרה בעצמו עליו להשתמש באנרגיה בשביל 'לאלץ' את המומסים לעבור דרך המשאבה ולכן זו העברה פעילה - התא מנצל אנרגיה באופן אקטיבי בשביל להעביר את המומסים.
אם אנחנו מדברים על מים (שהם ממס) התהליך של העברה סבילה נקרא אוסמוזה והוא נגד מפל הריכוזים של המומסים (כי ככל שריכוז המומסים גדול יותר ריכוז הממס, מים, קטן יותר וההפך) ולכן ההעברה פעילה תהיה בכיוון מפל הריכוזים.
פינג תשובה מקסימה!
"תהליך של העברה סבילה נקרא אוסמוזה והוא נגד מפל הריכוזים של המומסים"
לא ממש הבנתי את זה
הרי שהעברה סבילה היא עם כיוון מפל הריכוזים.. לא?
התכוונתי שבמקרה של מים התהליך נקרא אוסמוזה והוא נגד מפל הריכוזים כי כשאנחנו מדברים על מפל הריכוזים אנחנו מדברים על המומסים ולא על הממס, לכן ההעברה הסבילה של המים היא נגד מפל הריכוזים.
נ"ב, תודה:)
אהה, הבנתי
זאת אומרת שאם תמיסה המומס היא 4% מחוץ לתא ובתוך התא היא 8%
מה שאומר שמחוץ לתא יש 96% ממס ובתוך התא 92% ממס.
תהיה אוסמוזה מחוץ התא אל פנים התא מכיוון שריכוז הממס מחוץ לתא גבוה יותר אבל זה סביל מכיוון שמדברים על ריכוז המומס ולא הממס?
כן, פשוט יש הרבה שמתבלבלים עם אוסמוזה ולכן רציתי להסביר גם על זה.
סבבה, תודה!!
התחברות ל