תשובה אחת
שהוא לא בקטע שלך (רומנטית) יותר
התחברות ל