3 תשובות
איזה תרגום??


We talked from 2:30 pm to 5:00 pm non-stop
We talked from 2:30 pm to 5:00 pm non-stop
We talked from 2:30 in the night to 5 repeatidly