תשובה אחת
אני חושבת שאפשר בכל מקום, מסמנים להם חניות כדי שיותר ישתמשו בו כי יש יותר כמות של חניות