4 תשובות
כן
תשאלי כן
אנונימית
שואל השאלה:
לאדם ניתנה הבחירה לפעול על פי מצפונו וערכיו, או להיות נתון להשפעה וללחצים של החברה. לפי הספר מען לא ידוע , הבע עמדתך האם למרטין (מרטין זה בן אדם שהיה חבר של יהודי לפני השואה והיה בן אדם דמוקרטי ולאחר עלייתו של היטלר לשלון הוא נהיה כמוהו במכתבים שהוא שלך ליהודי מקס הוא פתאום התחיל לכתוב בתחילת המכתב הייל היטלר ולצאת על מקס(בעקבות השטיפות מח שעשו לו - הוא נהיה אדם על פי כל עקונות האידאולוגיה הנאצית )) הבע עמדתך האם למרטין ניתנה האפשרות לפעול על פי בחירתו. נמק את עמדתך על פי דוגמאות מהספר והעזר בידע הנלמד בכיתה
אנונימית
התחברות ל
באותו הנושא: