תשובה אחת
פשוט את נכנסת לאפליקציה ומסמנת כמה תמונות וזהו