תשובה אחת
מכירה מקרה כזה. זה קורה בגלל שקשה לשחרר.
התחברות ל