2 תשובות
אין הבדל
יכול להיות הבדל ויכול גם לא.
ההבדל לא נוצר כי זה גבר וזו בחורה, אלא מכיוון שכל בן אדם מנשק בצורה שונה.
יכול להיות שתנשקי שני גברים ולא יהיה הבדל ויכול להיות שתנשקי שני גברים ויהיה הבדל.
כנ"ל לנשים.
התחברות ל