5 תשובות
מתקשרת להורים של התינוקת ולשאול אותם מה הם רוצים שתעשי.
להגיד להורים אין כל כך מה לעשות עם זה
אולי להביא לה שום אם מותר לה
אנונימי
תגידי לה שתגיד להורים שלה
גונב לה את התולעים
ואטדאפאקוש
התחברות ל