4 תשובות
Memes אם אני לא טועה
שואל השאלה:
אבל מאיפה למצוא תמונות?
באפליקציה עצמה לדעתי