6 תשובות
קשה קצת להסביר. אבל הid בעצם מגדיר לך את המפה שזה לא יהיה
שואל השאלה:
לא הבנתי
אנונימית
שואל השאלה:
ומתי משתמשים בid? הוא קשור לcss?
אנונימית
לא, למשל כשאתה רוצה להגדיר איזושהי פונקציה או משהו כזה או קובץ ואז אתה יכול לעשות את הזה של הdocument.by.id אם כותבים את זה ככה. לא זוכרת כל כך
id - במצב תקין, יהיה לך רק id אחד במסמך html. זוהי דרך לזהות אלמנט מסוים בדרך חד-חד ערכית. לכל אלמנט יכול להיות רק id אחד.

class - class יכולים לחזור על עצמם בין כמה אלמנטים. כלומר, יכולים להיות לי שניים / שלושה או יותר אלמנטים שונים שיש להם את אותו הclass.
בניגוד לid, לכל אלמנט יכולים להיות כמה classים.

לגבי name, לרוב הוא משומש בכדי לתאר אלמנטים שונים בתוך "טפסים" (=form).