7 תשובות
קשה לשון
קלה תנך
הכי קשה לשון או ומתמטיקה
הכי קלה אנגלית (5 יחידות)
קלה אנגלית (הוצאתי ממוצע 100 ומאה בכל בגרויות אנגלית 5 יחידות)
קשה היסטוריה
אנונימית
הכי קשה ספורט
הכי קל אנגלית
אנונימית
קשה - אזרחות היסטוריה

קל - מתמטיקה וספרות
מתמטיקה- הכי קשה
ספרות-הכי קל
לפי הציון?
הכי קלה - ביולוגיה עיונית (במבחן עצמו 99)
הכי קשה - כימיה (במבחן עצמו 79)

לפי איך שהרגשתי?
הכי קלה - מתמטיקה 807 (בגרות הקיץ האחרונה הייתה ממש שטויות) (קיבלתי 96 במבחן עצמו)
הכי קשה - אנגלית G (במועד א קיבלתי 75 ובמועד ב 83 במבחן עצמו)