11 תשובות
אי אפשר
אי אפשר.
לא נראה לי שאפשר
אי אפשר, אולי אם תחסום את המשתמש זה ימחק
אי אפשר אלה עם כן אתה חוסם אותו ואז הצאט נעלם
אתה יכול לחסום ואז לא תראה את בצאט שלו
אי אפשר
אי אפשר, רק אם את חוסמת אפשר לחסום ואת לא תראי את הצ'אט משתמש ואז הצ'אט נמחק מעצמו
גם הצאט לא נמחק לתמיד
רק לחסום
מהצד שלה לא מוחק
אי אפשר זה רק אם חוסמים את המשתמש זה מוחק גם אותו וגם את הכל.. הקטע שאם מבטלים חסימה כל השיחות חוזרות אז אין ממש איך למחוק את זה