תשובה אחת
מישהו שעושה שיחות עם אנשים שעם חרדות וזה
התחברות ל