2 תשובות
כן צבע כחול של גינס מתאים עם הכל
התחברות ל