6 תשובות
זה דברים שונים
דברים שונים
דברים שונים אבל עומדים על החבל הדק.
Po:
דברים שונים שמשתלבים ברוב המקרים.
אנונימית
שואל השאלה:
אפשר פירוט???
אנונימית
משיכה זה תשוקה בקטע המיני והתאהבות זה בקטע הרגשי
התחברות ל