תשובה אחת
להתארח אצל מישהו, כמו שאגיד לך בואי בצל קורתי, זאת אומרת בואי להתארח אצלי :)