תשובה אחת
גם לי יש את זה לפעמים
אןלי התייבשת או שאת חולה