תשובה אחת
כן היא ממש נדירה אבל חצי מהפריטים צרכים מנוי
התחברות ל