2 תשובות
אני חושבת שמקל אוזניים ובעדינות
מקלון אוזניים, מניסיון