6 תשובות
לא
Oke
כן
כן, אני לא אוהבת אותו כבר אבל הוא עדיין חשוב לי
לא חחח
לצערי כן, אבל אני נמנעת מלדבר או לפגוש אותו עד שיעבור לי ממנו
לא