8 תשובות
אני וזה שמעליי
אני
כנראה כל מי שיענה לך
שזה גם כולל אותי
אני