3 תשובות
אתה מנסה להשוויץ?
מה אתה מתכוון?
יכול להיות שאתה לא רגיל לזה כי חיית כמה שנים טובות ככה ופתאום אתה ככה
אתה תתרגל, אל תעשה כלום.
זה גם שומר על אורך חיים.
שואל השאלה:
לא משוויץ (הגוף גדל ביחס למה שהיה).
אני מתכוון שזה מוזר זה כאלו שהפחתי להיות משהו אחר שאני לא כל-כך אוהב אבל אני חייב לשמר אותו בגלל הבריאות