7 תשובות
אכזבה ואונן
לבנים
גידי
לבנות
ניק
לבנות נועה
לבנים יוסף
סורי אני םחות אוהבת את השמות האלה
בת: ברוריה
בן: חנן
בנים: יהודה,משה,איציק,שמעון,מנחם,מורדכי

בנות,אסתר,הודיה,רבקה,הדס,הדסה,מריה,