5 תשובות
אני , אני בת 13 כאילו עוד מעט 14
יש פה
אבל לא אני
אני 14 ומשהו (עוד חודש או חודשיים 15)