תשובה אחת
אולי המשחק צריך עדכון

אם יש לו עדכון הוא לא יעבוד עד שתעדכן אותו
התחברות ל