4 תשובות
מנענעים את הישבן/ עושות טוורק
מתכופפות אוחח
נושכות את השפה התחתונה
לוקחות את הפוטרים שלנו
משגעות לנו תצורה
יושנות על החזה שלנו
הפרצוף כשאנחנו עושים לכן קיצי
הפרצוף כשאתן מבקשות קיצי.
מתקיימות.
מפתחות שיחות