2 תשובות
מסתכל הרבה, צוחק איתך, מנסה לפתח שיחות...
מסתכל עלייך הרבה
מתנהג איתך שונה לעומת ילדים אחרים
זז הרבה בכיסא או בכללי
מובך כזה ומסתכל לרצפה