תשובה אחת
תשאל את מי שאיפס מה הסיסמה למשתמש כי הוא קבע הגדרות מנהל מערכת.